Vi har erfarenhet.
Vi har kunskap.
Hos oss finns stöd.

 

Vilket stöd kan jag få?

Vill du att någon som förstår lyssnar på dig?

Hur kan du som närstående hjälpa?

Du kan stödja vår livsavgörande verksamhet.

Stöd och kunskap är viktigt för att läka från de konsekvenser som sexuella övergrepp i barndomen ger.

Att läka från konsekvenserna av att ha utsatts för sexuella övergrepp som barn är  mycket tufft för många, men också att bara bli bättre med tiden. Inte minst utan stöd och hjälp på vägen.

Det är ofta viktigt att få möjlighet att fokusera på sådant som känns viktigt och aktuellt i stunden med möjlighet att utforska och utveckla det vartefter. Därför erbjuder vi på Rise olika typer av stöd och aktiviteter, som kan passa i olika situationer och faser av läkningen.

Att få relevant kunskap är också en viktigt del att förstå konsekvenserna som övergrepp ger och också för att lägga ansvaret för övergreppen där de hör hemma – hos förövaren. Här på Rise webbplats erbjuder vi därför information som kan vara värdefull för dig som själv utsatts sexuellt som barn. Men också för dig som är närstående, för dig som är yrkesverksam och för dig som bara vill förstå mer.

Läs mer om sexuella övergrepp

Gå till

I Rise Stöd­por­tal har vi sam­lat oli­ka ty­per av stöd och verk­tyg som du kan an­vän­da på egen hand i din läk­nings­pro­cess. När som helst och oav­sett var du bor i lan­det. Där fin­ner du fil­mer, bok­tips, skrivöv­ning­ar, me­di­ta­tio­ner och myc­ket an­nat. Full tillgång till allt material finns för dig som har någon av de aktiva medlemskapen i Rise. Inte medlen än? Klicka här.

Aktuellt på Rise

Nu har kallelser gått ut till kommande medlemsmöte och årsmöte i Rise som sker i april 2021. Medlemsmötet och årsmötet…

Som en anpassning till den rådande samhällssitutationen med Covid bjuder vi nu in till  vårt allra första digitala läger, denna…

Vad är sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp kan vara och upplevas olika. En gemensam nämnare är ofta att någon gjort sexuella handlingar gentemot dig för sin egen vinnings skull, utan hänsyn till din vilja, din känslor och behov. Du bär aldrig ansvar för att du blivit utsatt.

Läs mer

Konsekvenser

Att utsättas för sexuella övergrepp som barn får för de allra flesta av oss långsiktiga konsekvenser. Såväl fysiskt, psykiskt, känslomässigt som socialt. Genom att få syn på konsekvenserna, kan vi påbörja vår läkning.

Läs mer

Be­rät­tel­ser från and­ra

Att ta del av er­fa­ren­he­ter, upp­le­vel­ser och käns­lor hos and­ra som ock­så ut­satts sex­u­ellt som barn mins­kar ofta käns­lor av skam, skuld och en­sam­het. Käns­lor som många av oss bär på. Du är inte en­sam och det finns hopp om att du kan må bättre.

Läs mer

Vilka är Rise?

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen – bildades 1981 och är idag Sveriges äldsta stödorganisation för vuxna som utsatts sexuellt som barn.

Allt stöd på Rise ges från en utsatt till en annan, vilket innebär att den som själv utsatts som barn och nu vill och orkar ge stöd vidare till andra – kan utbilda sig till stödperson hos oss. På Rise finns hundratals utsatta samlade, som alla delar upplevelsen av att ha utsatts sexuellt som barn.

Rise viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för utsatta att i olika former mötas och dela erfarenheter – utsatta emellan. Vi har också en viktig roll som informatör kring ämnet sexuella övergrepp mot barn, dess konsekvenser samt möjligheter till läkning och utveckling.

Läs mer om Rise

Vi stöttar Rise

Lämna sidan

close